2024 Jornadas/Jardunaldiak: “ COMUNICACIÓN Y DERECHOS HUMANOS. ENCUENTRO PARA PROTEGERNOS. KOMUNIKAZIOA ETA GIZA ESKUBIDEAK. GURE BURUA BABESTEKO TOPAKETA.” del 16-17 febrero en Basoa, Artea.Otsailaren 16 eta 17an, Basoan, Artean.